Általános szerződési feltételek – germanjam.com

Név: Éva K.Szabóné Darab egyéni vállalkozó – nyelvoktató
Székhely: Friedhofgasse 8, 7443 Rattersdorf, Österreich
Telefonszám: +436503429809
E-Mail: kontakt@germanjam.com
Weboldal: germanjam.com

1.1 Termékhasználat
A germanjam.com weboldal a regisztrációt követően, ellenérték befizetése fejében, elérhetővé teszi a promóciókban vagy a weboldalon kommunikált leckéket, illetve internet kapcsolaton keresztüli nyelvoktatást.
A felhasználó a regisztrációval elismeri a germanjam.com termékeinek felhasználási feltételeit és tudomásul veszi, hogy a fizetett anyagokban és csomagokban csak felhasználási és nem tulajdoni jogot vásárolja meg. Az oldal tulajdonos sem időben sem használatában nem korlátozza a felhasználót mindaddig míg az a rendszert rendeltetésszerűen használja. A rendeltetésszerű használatba beletartozik, hogy a terméket egy időben egy gépen használja, illetve kizárólag saját felhasználásra használja és azt másik félnek tovább nem adja.

A germanjam.com oldalon található anyagok terméken kívüli felhasználása tehát minden
esetben engedélyköteles. Az oldal adatainak, szerzői műveinek illetéktelen felhasználása jogdíj
megfizetésére kötelezi a felhasználót mely akár visszamenőleg is követelhető. A jogdíj mértéke
függ az illetéktelenül felhasznált tartalomtól 300 000.- forint +Áfa összegű minimumban megállapított. Az oldalt üzemeltető és vagy tulajdonos illetéktelen felhasználás esetén akár kártérítést is kérhet és azt jogi úton érvényesítheti.

A regisztráló továbbá tudomásul veszi, hogy a termék használatához aktív internet kapcsolatra van
szükség. Az internet kapcsolatot mind a promóciókban megjelenő ingyenes használathoz, valamint a
továbbiakban fizetős csomagok eléréséhez is az internet elérést a regisztrált felhasználónak kell
biztosítania.

A szolgáltató a rendszer szolgáltatásait minden hónapban legalább 90 %-os rendelkezésre állási
idővel nyújtja. A rendszer szolgáltatásainak karbantartási és fejlesztési munkálatait szolgáltató a karbantartás, fejlesztés megkezdése előtti napon a honlapon jelzi. Nem minősül a
szolgáltatás hibájának az, ha a szolgáltatás egyes felhasználók számára a szolgáltatón kívül álló ok
(például az internetszolgáltatás kiesése) miatt nem elérhető.

1.2 Adatvédelem
A germanjam.com oldal tulajdonosa és fejlesztői mindent elkövetnek, hogy az ügyfelek adatait bizalmasan és az
adatkezelési szabályoknak megfelelően kezeljék. A honlapon, a vásárlást megelőző regisztrációt követően a bekért adatokat leginkább a regisztrált felhasználókkal folytatott kommunikációhoz, promóciók vagy akciók
közléséhez és rendszerüzenetekhez, valamint a termék minőségének javításához használja.
Amennyiben a termék fizetős szolgáltatásaihoz kíván egy regisztrált felhasználó hozzáférni úgy a
rendszer további személyes adatokat kérhet, mely kizárólag a számlázáshoz és beazonosításhoz
szükséges. Valamennyi felhasználó által megadott, valamint a plusz adatok is védelmet élveznek és az 1992. évi LIII. Törvény betartása mellett kezelendőek így azokat a germanjam.com ennek tükrében kezeli,
tehát nem adja el és azokat nem adja bérbe.

Figyelmeztetjük azonban, hogy a belső levelezésben ne küldjön semmiféle magán jellegű adatot. Az ilyen ehhez hasonló adatok, illetve megjegyzések, kérések hivatalos levelezési címe az kontakt@germanjam.com. Az oldal üzemeltetői és a termék az Ön hibájából vagy az Ön által kikerült információkból eredő vagy annak nyilvánosságra kerüléséből fakadó kellemetlenségekért vagy anyagi károkért minden felelősséget kizár.
Az termék az oldalain úgynevezett „cookie”-kat használ. További beazonosítási procedúrát a regisztráció során megadott paraméterek alapján végzi.

1.3 Szerzői jogok
Az 1999. évi LXXVI. törvény szerint a honlapon található mindennemű tartalom a szerzői jog
védelmében részesül. Ide tartozik az oldal ill. a termék mindennemű szöveges tartalmú anyaga
beleértve a lecke leírásokat a feladatsorok szerkezeti és annak grafikus és mozgóképes anyagai is.
Ide tartoznak a promócióban meghirdetett ingyenes anyagok is, hiszen azoknak a tanulási célzattal
való felhasználására vonatkozik az oldal keretein belül és nem annak bárminemű tovább
publikálására vagy engedély nélküli felhasználására.

A germanjam.com oldalon található anyagok terméken kívüli felhasználása tehát minden esetben engedélyköteles. Az oldal adatainak, szerzői műveinek illetéktelen felhasználása jogdíj megfizetésére kötelezi a felhasználót mely akár visszamenőleg is követelhető. A jogdíj mértéke függ az illetéktelenül felhasznált tartalomtól 400 000.- forint +Áfa összegű minimumban megállapított. Az oldalt üzemeltető és vagy tulajdonos illetéktelen felhasználás esetén akár kártérítést is kérhet és azt jogi úton érvényesítheti.

1.4 Garancia
A germanjam.com elérhetőségi garanciát vállal, hogy a fizetés után a tartalmakat elérhetővé teszi, viszont az ön részéről megkívánt tanulási eredményt nem garantálja. Amennyiben az oldal címe, tulajdonosa és annak elérhetőségei megváltoznának arról a regisztrált felhasználókat rendszerüzenetben értesíti. Az elérhetőségi garancia természetesen a szolgáltatói szerver oldalról érvényes és nem tartozik bele azon hibából fakadó elérés mely az ön részéröl akadályozza meg a szoftver használatát. (pl.: nem rendelkezik internet kapcsolattal vagy az Ön saját internet szolgáltatója nem teszi hálózatából elérhetővé a germanjam.com oldalt.)

1.5 Termékdíjak és lemondás
A germanjam.com nyelvoktató termék csomagjainak liszenszdíja minden esetben az aktív kampányokban kommunikált összegben meghatározott. A felhasználó vagy a már megvásárolt csomaggal rendelkező sem előre sem visszamenőleg egy másik akár kedvezményesebb promócióban kitűzött ár miatt kártérítéssel nem élhet. A díjfizetés részletes feltételeit a mindenkori aktív kampányban meghatározott módokban kommunikáljuk és annak feltételeit a regisztrációhoz és/vagy a megvásárolt csomagban meghatározott időtartamhoz kötjük. Amennyiben a germanjam.com áll el a szerződéstől, akkor a felhasználó által befizetett és a szolgáltató által nem teljesített szolgáltatást szolgáltató a felhasználónak egy későbbi időpontban pótolja.

Nyelvórát vagy nyelvi csomagot lemondani csak orvosi indokkal (hirtelen megbetegedés, haláleset a családban) lehet. Az orvosi indokkal történő lemondást megtenni legkésőbb a nyelvóra napját megelőző két munkanappal, online a germanjam.com honlapon a KONTAKT-ra kattintva, azt az oldalt kitöltve vagy az kontakt@germanjam.com e-mail címen lehet. Amennyiben a lemondás orvosi indokú és nem a nyelvóra napját megelőző két munkanappal, hanem egy az adott nyelvórához közelebbi időpontban történik, akkor az adott csomag díjának 30 %-át szolgáltató kezelési költség címén felszámítja.
Más, nem orvosi indokkal történő lemondás esetén szolgáltató, igény szerint elküldi felhasználónak a lemondott nyelvóra vagy nyelvi csomag anyagát.

1.6 A szerződés időtartalma
A jelen szerződés akkor jön létre és lép hatályba, amikor a felhasználó a regisztrációját megtette, a rendszer azt elfogadta és lezárta. A rendszer erre szolgáló mezőiben tett elektronikus nyilatkozatokat a felek a rendszer általi visszaigazolással tekintik a címzetthez kézbesítettnek.

1.7 Egyéb rendelkezések
Nem minősül szerződésmódosításnak ha az oldal bármely felhasználója nem él az általános
szerződési feltételekben foglalt valamely jogával.

A GISA Österreich meghatározás alapján szolgáltató nyelvi oktatói-tréneri tevékenységet folytat. Szolgáltató egyedi oktatási rendszere és módszerei miatt felelősségre nem vonható. A megvásárolható csomagok nyelvi oktatótréningnek minősülnek.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az osztrák jog az irányadó.

Hatályos: 2021 augusztus 1-től visszavonásig és/vagy módosításig